Empregado que recusa usar máscara ou tomar vacina pode ser demitido por justa causa?

Imprimir este post Imprimir este post